Rûzje wyn

Rûzje wyn

Skûtsjesile in voor- en najaar

Het Skûtsjemuseum ‘De Stripe’ is in Earnewâld gevestigd. Het is ontworpen als ‘skûthûs’, dat vroeger het hart vormde van een Friese scheepswerf. Centraal in dit museum staat het leven van een vroegere generatie zeilschippers, die op skûtsjes voeren maar ook de oude ambachten uit de scheepsbouw zoals smederij en zeilmakerij komen in speciaal ingerichte werkplaatsen aan bod. Honderden onderdelen van skûtsjes en gereedschappen waarmee ze gemaakt werden, staan in een sfeervolle omgeving opgesteld. In de nagebouwde roef proeft, ruikt en voelt u het oude schippersleven. U ervaart de krappe ruimte aan boord rond 1900, toen skûtsjes onder zeil dagelijks duizenden vrachten turf, terpmodder, mest en zand vervoerden. U ervaart als bezoeker het zware bestaan van hard werken, soms armoede en vaak de vreugde van een vrij leven.
Naar deze bijzondere rondleiding zeilen we terug naar Grou waar u onder het zeilen kunt genieten van een echte Friesche kaasplank.

Programma:

10:00 – Aankomst; met een vers bakje koffie of thee met traditionele Fries oranjekoek
10:30 – Skûtsje steekt van wal met uitleg skûtsjesilen en hijsen van de zeilen
12:30 – Aankomst Skûstjemuseum met Stampotbuffet
13:15 – Rondleiding door het museum
14:00 – Zeilen door het natuurgebied “De Alde Feanen”
16:00 – Friesche kaasplank
17:00 – Afmeren bij de opstapplaats


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *